Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o ...

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014"

22.06.2015:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 15. června 2015 vzala na vědomí materiál "Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014".

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice je komplexní materiál, který poskytuje ucelený pohled na vývoj trhu veřejných zakázek za předcházející období, v tomto případě za rok 2014. Popisuje fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.). Dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ. V závěru Výroční zprávy jsou definovány hlavní cíle a trendy v oblasti veřejných zakázek pro následující období.

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete zde.