Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění ...

Vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014

02.06.2015:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 25. května 2015 vzala na vědomí materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2014.
 
V bodě II.2b) usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 vláda uložila ministru pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.
 
Zpráva obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2014 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření, důvody, proč je nutné vybraná opatření aktualizovat a závěrečné shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.  
 
Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete zde.