Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vláda vzala na vědomí Zprávu o hodnocení ...

Vláda vzala na vědomí Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014

22.06.2015:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 15. června 2015 vzala na vědomí materiál "Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014".
 
Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání (RS CZ) veřejných zakázek za rok 2014 obsahuje základní vymezení RS CZ, zhodnocení činnosti správce RS CZ včetně přehledu vykonávaných aktivit s dopadem na centralizované zadávání veřejných zakázek v ČR. Zpráva dále obsahuje aktuální dění v dané oblasti, shrnutí a přehled současného stavu implementace RS CZ a seznam podřízených organizací ústředních orgánů státní správy, na které se vztahuje výjimka z účasti v RS CZ. Zpráva také obsahuje vyhodnocení centralizovaného zadávání VZ v rámci jednotlivých resortů a vyčíslení dosažených úspor za rok 2014. V závěru zprávy jsou pak shrnuty hlavní aktivity, na které se bude MMR v roce 2015 zaměřovat s cílem zlepšit fungování centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR.
 
Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete zde.