Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vláda vzala na vědomí Zprávu o fungování ...

Vláda vzala na vědomí Zprávu o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014

20.05.2015:  
Vláda České republiky vzala dne 13. května 2015 svým usnesením č. 352 na vědomí Zprávu o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014.

Materiál byl předložen v návaznosti na usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, v platném znění.
 
Zpráva zahrnuje:
  • shrnutí činnosti MMR v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy (e‑tržišť),
  • údaje o finančních prostředcích vynaložených na pořízení nebo obnovu komodit prostřednictvím e-tržišť, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele,
  • další statistické údaje o zakázkách realizovaných na e-tržištích,
  • návrhy na realizaci opatření v oblasti systému e-tržišť,
  • informace o počtu e-tržišť a identifikační údaje provozovatelů,
  • vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli e-tržišť.
V loňském roce bylo na e-tržištích zadáno téměř 48 tis. veřejných zakázek o celkové hodnotě 5,9 mld. Kč s DPH. Aktivity zadavatelů na e-tržištích tedy v roce 2014 dále rostly.

Kompletní zpráva je ke stažení na Portále o veřejných zakázkách a koncesích pod odkazem http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk.

E-tržiště je webová aplikace umožňující plně elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních, která je určena pro opakované operativní nákupy vymezených komodit s využitím automatických metod hodnocení a elektronických aukcí. Účelem e-tržišť je zvýšení transparentnosti zadávání především veřejných zakázek malého rozsahu.

Povinnost realizovat vymezený okruh veřejných zakázek prostřednictvím e‑tržiště mají ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace. Dobrovolnými uživateli jsou územní samosprávné celky, sektoroví či dotovaní zadavatelé. Využití základních služeb je pro zadavatele i dodavatele zdarma, poplatky za ukončená zadávací řízení hradí ze svého rozpočtu MMR.

Další informace o e-tržištích: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy.