Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vláda schválila Výroční zprávu o stavu ...

Vláda schválila Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice

19.06.2012:  

Vláda České republiky na svém jednání dne 13. června 2012 přijala usnesení č. 419 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice.

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR 

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím institutu zakázek malého rozsahu atd.), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším nástrojem, který zásadním způsobem zvýší transparentnost veřejných zakázek, je posílení elektronizace celého procesu. Gestorem zavádění elektronických nástrojů v oblasti veřejných zakázek je právě MMR. Výroční zpráva vychází ze statistických údajů o trhu veřejných zakázek za roky 2006 až 2011.

Další část je věnována identifikaci oblastí, ve kterých je možné dosáhnout zlepšení aplikací vhodných legislativních i nelegislativních nástrojů a dále popis nástrojů, které byly implementovány v roce 2011, které budou implementovány ještě v průběhu roku 2012, a která další řešení MMR navrhuje, případně, která jsou již v současné době realizována, a jejich spuštění se předpokládá v dalším období.

Součástí této zprávy je rovněž popis cílů, kterých by mělo být dosaženo v následujících letech, a to zejména v oblasti elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek a dalšího rozvoje spolupráce s Evropskou unií a ostatními členskými státy EU v oblasti veřejných investic.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU. 
 
Současně je však nezbytné, aby byl celý proces neustále vyhodnocován, byly pravidelně analyzovány dostupné indikátory a jednotlivé kroky transformace koordinovány tak, aby bylo dosaženo přepokládaného účinku, kterým je efektivní, nízkonákladový a transparentní trh veřejných zakázek v České republice.