Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Uveřejnění dokumentace k možnosti ...

Uveřejnění dokumentace k možnosti napojení Individuálních elektronických nástrojů na NEN

20.10.2014:  
Dne 16. 10. 2014 byly na webové adrese https://nen.nipez.cz     uveřejněny dokumenty a soubory popisující způsob propojení individuálních elektronických nástrojů a elektronických tržišť veřejné správy na Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek. Prvním dokumentem je „Metodika napojení individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) na NEN“. Tato metodika popisuje podmínky přístupu IEN k vývojovému a produkčnímu prostředí NEN. Druhý dokument s názvem „Technická specifikace WS IEN“ detailně popisuje metody předávání dat a další technické náležitosti propojení. Uveřejněné jsou i další soubory nutné k možnosti komunikace s NEN.

Příloha č. 1 - IEN-WS-DEV.wsdl,  IEN-WS-PROD.wsdl a IEN-xsd.zip

Realizace propojení NEN s individuálními elektronickými nástroji je v souladu se Strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek 2011 – 2015 schválené Usnesením Vlády ČR č.5/2011. Tato Strategie v sobě obsahuje jako jeden z cílů zavedení Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) se zadávacími moduly NEN, IEN a elektronické tržiště veřejné správy.

Rozhraní NEN s e-tržišti a IEN bylo vytvořeno s ohledem na princip koexistence NEN s IEN, který je od počátku zakotven ve strategických dokumentech vlády ČR. V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 je v kapitole 2.3 Národního plánu zakotven princip „decentralizace“, kterým se rozumí, že elektronické zadávání veřejných zakázek nebude postaveno na jediné centrálně spravované platformě (tj. aplikaci), ale že bude ponechán prostor pro vznik elektronických nástrojů na úrovni jednotlivých zadavatelů či komerčních provozovatelů. V této kapitole je také zakotven princip „standardizace“, dle něhož budou v rámci elektronického zadávání veřejných zakázek používány společné standardy napříč všemi provozovateli, které budou odvozeny zejména z respektovaných mezinárodních standardů a ze standardů na evropské úrovni (viz projekty ISA a CEN/ISSS).