Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Statistiky veřejných zakázek v 1 ...

Statistiky veřejných zakázek v 1. pololetí 2014

03.07.2014:  
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo statistický přehled veřejných zakázek za první pololetí letošního roku, který obsahuje údaje o počtech a finančních objemech veřejných zakázek a nabízí srovnání se stejným obdobím roku 2013. 

I přes zvýšení zákonných limitů pro podlimitní veřejné zakázky na dva miliony korun u dodávek a služeb a šest milionů korun u stavebních prací byl v období ledna až června zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených veřejných zakázek o 19 % (z 3 593 na 4 267). Celková předpokládaná hodnota zahájených zakázek se zvýšila o 12 % (ze 106 na 119 mld. korun bez DPH).

Nejvyšší nárůst zahájených zakázek byl zaznamenán u stavebních prací (o 37 %), což může přispět k oživení sektoru stavebnictví v následujících letech. Naopak u zahajovaných zakázek na služby došlo ve sledovaném období meziročně k mírnému poklesu o 4 %, resp. výraznějšímu snížení celkové předpokládané hodnoty o 16 %. Tento pokles může být způsoben na jednu stranu úsilím vlády o snižování míry outsourcingu u veřejné správy, na druhou stranu lze předpokládat, že určitá část zakázek na služby byla v důsledku zvýšení limitů realizována mimo režim zákon zákona o veřejných zakázkách, jako veřejné zakázky malého rozsahu.

V prvním pololetí letošního roku došlo meziročně k nárůstu počtu zadaných zakázek o 11 % (z 5 790 na 6 445), resp. k nárůstu finančního objemu zadaných zakázek o 50 % (ze 132 na 198 mld. korun bez DPH). Při detailním pohledu bylo ovšem zjištěno, že tento výrazný nárůst finančního objemu byl do značné míry způsoben dvěma zakázkami společnosti ČEPRO, a.s. zadanými v březnu 2014, o celkové hodnotě 80 mld. korun bez DPH. Stejně jako u zahájených zakázek došlo k nejvyššímu nárůstu počtu zadaných zakázek u stavebních prací (o 40 %), meziročně se také zvýšil podíl stavebních prací na celkovém počtu zadaných zakázek.

Z hlediska transparentnosti a volné hospodářské soutěže lze velmi pozitivně vnímat výrazné zvýšení podílu zadaných zakázek realizovaných v otevřeném řízení, a to jak na celkovém počtu (z 31 % na 43 %), tak finančním objemu zadaných zakázek (z 57 % na 75 %).

Statistiku zpracoval odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí na základě údajů o zakázkách, které zadavatelé uveřejňují ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím předepsaných formulářů. Data z formulářů jsou předávána do Informačního systému o veřejných zakázkách a koncesích, kde dochází k dalšímu zpřesňování a „čištění“ (např. doplnění IČO kontrolou vůči ARES, oprava cenových položek, pokud jsou uvedeny včetně DPH nebo v cizích měnách).

Statistiky veřejných zakázek v 1. pololetí 2014