Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Statistiky veřejných zakázek na e ...

Statistiky veřejných zakázek na e-tržištích za 1. pololetí 2014

07.08.2014:  
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo statistický přehled o všech veřejných zakázkách realizovaných na elektronických tržištích veřejné správy za první pololetí letošního roku, který obsahuje údaje o počtech a finančních objemech veřejných zakázek zde realizovaných včetně srovnání se stejným obdobím roku 2013.

Na e-tržištích bylo od ledna do června 2014 zahájeno více než 25 700 zadávacích řízení, což představuje 13% meziroční nárůst. Celková předpokládaná hodnota zahájených veřejných zakázek se zvýšila o 38 % (z 2,2 na 3,2 mld. Kč bez DPH).

Největší meziroční nárůst na e-tržištích zaznamenaly zahájené zakázky na stavební práce, a to co do počtu (+ 21 %) i předpokládané hodnoty (+ 79 %). V kladných číslech se pohybují i zadávací řízení na dodávky a služby. Jedním z vlivů na rostoucí objemy zahájených zakázek na e-tržištích je patrně zvýšení zákonných limitů pro podlimitní veřejné zakázky na dva miliony Kč u dodávek a služeb a šest milionů Kč u stavebních prací.

Více než 16 tisíc zadaných zakázek (s předpokládanou hodnotou minimálně 5 tis. Kč) znamená pro e tržiště meziroční nárůst o 9 % na počtu a 45 % na celkové smluvní ceně, která dosahuje téměř 1,8 mld. Kč bez DPH.

Nejpoužívanějším zadávacím řízením je stále otevřená výzva se zhruba 50% podílem na počtu i finančním objemu zadaných zakázek s předpokládanou hodnotou dosahující minimálně 5 tis. Kč.

Statistika vychází z dat evidovaných k 7. 7. 2014 v Informačním systému o veřejných zakázkách, který shromažďuje informace o veřejných zakázkách od všech provozovatelů e-tržišť.

    Statistiky veřejných zakázek na e-tržištích za 1. pololetí 2014 [MS Excel, 86.11KB]