Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Statistiky potvrzují zvýšenou investiční ...

Statistiky potvrzují zvýšenou investiční aktivitu zadavatelů

13.10.2014:  
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo statistický přehled veřejných zakázek za 3 čtvrtletí letošního roku, který obsahuje údaje o počtech a finančních objemech veřejných zakázek a nabízí srovnání se stejným obdobím roku 2013.
 
Aktuální statistiky zahajovaných zakázek v zásadě potvrzují trendy, které naznačovaly již údaje za 1. pololetí. I přes zvýšení zákonných limitů pro podlimitní veřejné zakázky na dva miliony korun u dodávek a služeb a šest milionů korun u stavebních prací byl v období od ledna do září zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených veřejných zakázek o dvacet procent (z 5 719 na 6 881). Celková předpokládaná hodnota zahájených zakázek se zvýšila o 26 procent (ze 164 na 205 mld. korun bez DPH),“ uvedl Jiří Svoboda, ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí.
 
Nejvyšší meziroční nárůst zahájených zakázek z hlediska počtu byl zaznamenán u stavebních prací (o 37 %), z hlediska celkové předpokládané hodnoty pak u dodávek (o 38 %), u služeb naopak došlo k mírnému poklesu počtu zahájených zakázek (o 4 %), celková předpokládaná hodnota ovšem odpovídala číslům z roku 2013.
 
Za tři čtvrtiny letošního roku došlo meziročně k mírnému poklesu počtu zadaných zakázek o 4 % (z 10 881 na 10 465), resp. k nárůstu finančního objemu zadaných zakázek o 58 % (ze 190 na 301 mld. korun bez DPH). Při detailním pohledu bylo ovšem zjištěno, že tento výrazný nárůst finančního objemu byl do značné míry způsoben třemi zakázkami zadavatelů ČEPRO, a.s. a NET4GAS, s.r.o. o celkové hodnotě přes 110 mld. korun bez DPH.
 
Z hlediska transparentnosti a volné hospodářské soutěže lze velmi pozitivně vnímat výrazné zvýšení podílu zadaných zakázek realizovaných v otevřeném řízení, a to jak na celkovém počtu (z 30 % na 45 %), tak finančním objemu zadaných zakázek (z 54 % na 64 %). Podíl zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ), které bylo v roce 2013 vůbec nejčastěji používaným zadávacím řízením, se letos propadl (ze 44 % na 30 % ze všech zadaných zakázek), a to díky zvýšení zákonných limitů, kdy řada zakázek realizovaných dříve v ZPŘ nově spadá mezi veřejné zakázky malého rozsahu.
 
Statistiku zpracoval odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí na základě údajů o zakázkách, které zadavatelé uveřejňují ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím předepsaných formulářů. Data z formulářů jsou předávána do Informačního systému o veřejných zakázkách a koncesích, kde dochází k dalšímu zpřesňování a „čištění“ (např. doplnění IČO kontrolou vůči ARES, oprava cenových položek, pokud jsou uvedeny včetně DPH nebo v cizích měnách). 

    Statistiky k veřejným zakázkám za 3 kvartály roku 2014 [MS Excel, 165.69KB]