Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Školení NEN pro zadavatele - pokročilí

Školení NEN pro zadavatele - pokročilí

02.02.2018:  
OEVZK si Vás dovoluje pozvat na školení NEN, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu zadavatele. Účast na školení je bezplatná. Zároveň Vás žádáme o dodržení času začátku školení.
Dovolujeme si Vás ještě upozornit, že během školení není zajištěno občerstvení.
Děkujeme za pochopení.

Obsahem Školení bude:
 
Rámcová dohoda
 • specifikace veřejné zakázky v NEN (s výsledkem uzavření rámcové dohody),
 • zahájení zadávacího řízení v NEN včetně uveřejnění zadávacích podmínek a Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek,
 • výběr dodavatele/dodavatelů a evidence uzavření smlouvy,
 • zaevidování rámcové dohody v NEN,
 • editace údajů v registru rámcových dohod a rámcových smluv,
 • administrace minitendrů bez obnovení soutěže mezi účastníky,
 • administrace minitendrů s obnovením soutěže mezi účastníky,
 • evidence plnění veřejné zakázky.
Dynamický nákupní systém (DNS)
 • založení nové DNS,
 • specifikace DNS v NEN,
 • zahájení zadávacího řízení na DNS v NEN včetně uveřejnění zadávacích podmínek a Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek,
 • posouzení žádostí o účast, zařazení účastníků do DNS a zavedení DNS v NEN,
 • editace údaje v registru DNS (prodloužení doby trvání DNS, ukončení DNS, posouzení žádostí o účast v registru DNS),
 • administrace zakázek na základě DNS.
 
Termíny:
Datum konání Prezentace  Čas konání Název semináře Místo konání
19. 2. 2018 8:30 9:00 - 15:00 NEN-pokročilí AVI 2 (velká)
 
Zasedací místnost: AVI učebna 2 (velká): Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, vstup z Pařížské ulice č. p. 4

Jakékoliv dotazy ohledně školení můžete zasílat na email: helena.bubnikova@mmr.cz a v kopii tereza.huttnerova@mmr.cz.

Školení je plně obsazeno, nepřihlašujte se již  prosím.