Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Postup při uveřejňování informací ve VVZ ...

Postup při uveřejňování informací ve VVZ o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona o veřejných zakázkách

02.11.2015:  
V případě, že zadavatel uveřejňuje informace formou oznámení ve Věstníku veřejných zakázek o veřejných zakázkách nad rámec povinností stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů [i], při uveřejnění těchto informací je doporučeno:
 
- V oddíle formuláře Oznámení o zakázce  IV.1) Druh řízení – označit  druh řízení „otevřené“,  neboť zadavatel uveřejněním oznámení oslovuje neomezený okruh uchazečů k podání nabídky (stejně tak v případě, že zadavatel ruší zakázku a oznamuje tuto skutečnost prostřednictvím formuláře Zrušení zadávacího řízení, v oddíle 5.1) označí druh zadávacího řízení „otevřené“)

- V oddíle formuláře Oznámení o zakázce  VI.4)  Odvolací řízení  - v případě veřejných zakázek, které nejsou zadávány dle zákona o veřejných zakázkách, není povinností zadavatele  tyto údaje vyplňovat
 
- V oddíle formuláře Oznámení o zakázce  VI.3) „Další informace (je-li to relevantní) „– zadavatel uvede vysvětlující informace -  např.:  „jedná se VZMR“, nebo „VZ není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách“ apod.

- V objednávce, která je součástí formuláře zadavatel označí v položce „ Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ“ volbu „ NE“

- Pole v objednávce „Limit veřejné zakázky“ – povinná položka k vyplnění (pro statistické účely) se označí volba „podlimitní“

- Výsledek veřejné zakázky, která není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách, není sice zadavatel povinen uveřejnit, pro zachování transparentnosti však doporučujeme uveřejnit výsledek prostřednictvím formuláře Oznámení o zadání

---
[i] Jedná se například o veřejné zakázky malého rozsahu, nebo veřejné zakázky zadávané příjemcem dotace, na něhož se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje.


Stanovisko je dostupné i na     http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska [PDF, 193.57KB]