Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Oprava nadlimitní veřejné zakázky

Oprava nadlimitní veřejné zakázky

24.05.2017:  
Vážení zadavatelé,

v poslední době se množí případy, kdy dochází k uveřejňování formuláře F14, kterým je prováděna oprava u nadlimitní veřejné zakázky, která byla zahájena na formuláři F02 či F06 a ten byl uveřejněn jak ve VVZ, tak v TED. V mnohých případech je zadavatel kontaktován přímo TEDem a je mu nabídnuta možnost dodatečně upravit údaje uvedené v odeslané F14.

V této situaci MMR důrazně doporučuje zadavatelům zvážit důsledky provedení takovéto dodatečné úpravy, protože může nastat situace, kdy v TED budou uveřejněny jiné údaje než ve VVZ, což by například v případě data pro zaslání nabídek mohlo v krajním případě skončit i zrušením veřejné zakázky, případně ztráty dotace. V případě, kdy je formulář F14 uveřejňován v TED prostřednictvím VVZ (zadavatel v Žádosti označil možnost „odeslat do TED“) a zadavatel je následně kontaktován TEDem napřímo, VVZ se o této komunikaci nedozví. Navíc, pokud již byl formulář F14 na VVZ uveřejněn, nesmí provozovatel změnit žádný údaj v tomto formuláři uvedený.