Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nemožnost zrušení již uveřejněného ...

Nemožnost zrušení již uveřejněného formuláře ve VVZ oproti zrušení zadávacího řízení

08.01.2018:  
Vzhledem k rostoucímu počtu dotazů na možnost zrušení formuláře, který již byl uveřejněn na Věstníku veřejných zakázek (VVZ), upozorňujeme uživatele VVZ /zadavatele, že není možné zrušit žádný formulář, který již byl ve VVZ uveřejněn.
Pokud zadavatel uveřejnění formulář F03/F06/F21/F22/F23/CZ03 a označí v souladu s § 7 písm. c) bod 2) nebo § 8 odst. 1 písm. c) bod 2) vyhlášky č. 168/2016 Sb.*,  v oddíle V. 1 (u CZ03 oddíl IV. 1), že Zakázka/položka nebyla zadána, jedná se o zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 128 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek NIKOLI o zrušení uveřejněného formuláře.
Tento postup platí i v případě, kdy byl uveřejněn duplicitní formulář.
 
* Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele