Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ke změnám v základní kvalifikaci nedochází

Ke změnám v základní kvalifikaci nedochází

16.12.2014:  
Dne 1. ledna 2015 měla nabýt účinnosti novelizace zákona o veřejných zakázkách, která by změnila právní úpravu základních kvalifikačních předpokladů. Důvodem změny mělo být zřízení jednotného inkasního místa. Jelikož se tento projekt nespouští, nedochází ani ke změně zákona o veřejných zakázkách.

Již od roku 2011 se očekávaly změny v prokazování základních kvalifikačních předpokladů, které měly nabýt účinnosti od začátku roku 2015. V této době došlo k posunu v právní úpravě soukromého a daňového práva, což by mělo za následek, že zřízení jednotného inkasního místa by nebylo bezproblémové.

V zájmu odstranění hrozby nejasností byl v roce 2014 přijat zákon č. 267/2014 Sb., který mění daňové zákony a související předpisy. Tímto zákonem byla mnohá právní úprava související se zřízením jednotného inkasního místa zrušena. Došlo tak k naplnění jednoho ze záměrů vlády ČR, který je vyjádřen v Koaliční smlouvě. Zjednodušování administrativy v této oblasti se bude dále analyzovat a se zavedením do právního řádu počítá Ministerstvo financí až v rámci změn připravovaných k začátku roku 2016. Na zákon o veřejných zakázkách má tento nový předpis vliv takový, že zrušil novelizaci zákona o veřejných zakázkách, která měla nabýt účinnosti 1. 1. 2015. Ke změnám v základní kvalifikaci tedy nedojde.