Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Informace k postupu při uveřejňování v ...

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

16.12.2013:  

Vážení zadavatelé,

v souvislosti s přijetím Zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho potvrzením na ustavující schůzi poslanecké sněmovny, upozorňujeme na změny týkající se uveřejňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. ledna 2014.
 

Zadávací řízení navazující na řízení zrušené z důvodu jedné nabídky (§ 71 odst. 6, písm. c) zákona)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nově v § 71 odst. 6 umožní zadavateli, který předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil z důvodu jedné nabídky podle § 84 odst. 1 písm. e), aby v novém zadávacím řízení pokračoval i v případě, že opět obdrží pouze jednu nabídku nebo po posouzení zbyde k hodnocení pouze jedna nabídka. Podmínkou je, aby zadavatel v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a označil změny zadávacích podmínek oproti předchozímu zadávacímu řízení.

Pokud tedy zadavatel nově zahájí zadávací řízení s obdobným předmětem jako bylo již dříve zrušené řízení z důvodu jedné nabídky podle § 84 odst. 1 písm. e), je nezbytné, aby ve formuláři F02 Oznámení o zakázce, F05 Oznámení o zakázce - veřejné služby nebo F17 Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti v oddíle „VI.3) Další informace“ uvedl název předchozí zrušené zakázky a její evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek.

Novou lhůtu pro doručení nabídek nebo žádostí o účast a případné ostatní změny v zadávacích podmínkách zadavatel uvede vždy v příslušném oddíle formuláře. V této souvislosti došlo k aktualizaci metodických pokynů a validačních pravidel pro vyplnění formulářů F02, F05 a F17, které obsahují podrobnější instrukce k vyplnění oddílu „VI.3) Další informace“.

Metodické pokyny pro vyplnění formulářů platné od 1. 1. 2014 jsou pro informaci zde    .

Povinnost uveřejnit Oznámení předběžných informací (§ 86 odst. 3, písm. d) zákona)

Další změna se týká formuláře F01 Oznámení předběžných informací. Veřejný zadavatel nově podle § 86 odst. 3 písm. d) zákona nebude povinen uveřejnit předběžné oznámení v případě, kdy předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil z jakéhokoli důvodu uvedeného v ustanovení § 84 (tedy nikoli již pouze z důvodu jedné nabídky podle § 84 odst. 1 písm. e).