Jste zde: Úvodní strana > Novinky > ​Vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění ...

​Vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2016

05.06.2017:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 22. května 2017 vzala na vědomí materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016.
 
V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.
 
Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2016 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2016 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí prvního roku realizace opatření Strategie elektronizace. Materiál nemá dopad na podnikatelské prostředí.
 
Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2016 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete zde.